000

Патенти на корисну модель

 1. СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІТИН КУПФЕРА ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧАСТИНОК НАПІВМАГНІТНОГО НАПІВПРОВІДНИКА
 2. СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧАСТИНОК НАПІВМАГНІТНОГО НАПІВПРОВІДНИКА
 3. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ
 4. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ
 5. СПОСІБ АНАЛІЗУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА З ВЕЙВЛЕТПЕРЕТВОРЕННЯМ ВХІДНОГО СИГНАЛУ РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ
 6. СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В`ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ
 7. БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
 8. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ
 9. НАВІГАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ
 10. ДАТЧИК ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
 11. БАГАТОПЛОЩИННА МАЛОКОНТАКТНА БАГАТОЦІЛЬОВА НАКІСТКОВА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ
 12. ТРИТОЧКОВИЙ НАВІГАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ
 13. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПОПЕРЕЧНИХ І КОСИХ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ЗА ДОПОМОГОЮ ГВИНТІВ ТА ДРОТЯНИХ ЗАШМОРГІВ
 14. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АРТРИТУ
 15. СПОСІБ ФОТОГРАФУВАННЯ ВОЛОГИХ АНАТОМІЧНИХ МАКРОПРЕПАРАТІВ
 16. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ
 17. СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ОПУКЛОСТЕЙ ТІЛА ЛЮДИНИ
 18. СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СІТКИ-ФОНА МОРФОМЕТРИЧНОЇ
 19. СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ
 20. СПОСІБ ГРАДУЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЙМАЧІВ З ПЛОСКОЮ ПРИЙМАЛЬНОЮ ПЛОЩИНОЮ
 21. СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТЕРЕОПАР ПРОСВІТЛЕНИХ МАКРОМІКРОПРЕПАРАТІВ
 22. НАКІСТКОВА МАЛОКОНТАКТНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ ЖОРСТКІСТЮ ТА ЗНИЖЕНОЮ МАСОЮ
 23. НАКІСТКОВА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ З ПРИЛИВКАМИ ТА ДРОТЯНИМ СЕРКЛЯЖЕМ
 24. ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
 25. СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛАЗМИ КРОВІ
 26. СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК ЖОВЧІ ЛЮДИНИ
 27. СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ТОНКИХ ШАРІВ АМІНОКИСЛОТ
 28. СПОСІБ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ КОЛАГЕНОВИХ ФІБРИЛ ДЕРМИ ШКІРИ
 29. СПОСІБ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ МІОЗИНОВИХ ФІБРИЛ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ
 30. СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
 31. СПОСІБ КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ
 32. МІНІ-ТЕРМОСТАТ-СТЕРИЛІЗАТОР ЛАБОРАТОРНИЙ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ
 33. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНІВ ТКАНИНИ ПРОСТАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
 34. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНІВ ДЕРМИ ШКІРИ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ