000

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

"Застосування фізико-математичних методів для аналізу біологічних об’єктів "

Мета роботи.

Удосконалити та обґрунтувати використання електромагнітних хвиль та електричних методів дослідження для аналізу біологічних об’єктів.

Завдання дослідження

 1. Розробити методи отримання наноструктурних матеріалів із заданими характеристиками та обґрунтувати принципи і розробити практичні рекомендації із використанням в техніці та медицині.
 2. Побудувати алгоритм експертної прогностичної системи, яка б дозволяла за мінімальною кількістю доопераційних показників прогнозувати виникнення ускладнень хворих.
 3. Дослідити протікання границі двох рідин та визначити миттєву ефективну в’язкість і питому електропровідність рідин та провести оцінку ступеня неоднорідності рідин під час протікання у її капілярі.
 4. Розробити метод вимірювання координатних розподілів значень модуля комплексного ступеня когерентності для диференціації змін оптичної анізотропії біологічних тканин.
 5. Аналіз тромбоутворення лазерної експресної діагностики процесу, що базується на аналізі часової кореляції зображень плазми крові в процесі тромбоутворення в нормі та при патології.
 6. Розробка теоретичних моделей , програмних алгоритмів, та математичних методів для дослідження біо-фізичних процесів у радіології, радіаційній онкології та термальній медицині.

Очікувані результати.

 • Буде розроблено: нові математичні методи для побудови експертних медичних прогностичних систем; підходи для описання фазової структури полів перетворених анізотропними шарами біологічних тканин; методи аналізу біологічних об’єктів за допомогою наноструктур на основі напівпровідникових наночасток; безелектродний метод дослідження біологічних клітин.
 • За результатами досліджень буде створена наукова продукція: дисертації (2), наукові статті(10), патенти (2).
 • Методи дослідження:

  • оптичні,
  • мікроскопічні,
  • електричні,
  • математичного моделювання,
  • статистичні.