000

Шаплавський Микола Володимирович

009Шаплавський Микола Володимирович

доктор медичних наук, професор

завідувач кафедри з 2002 по 2015 р.р.

 
Біографія

Народився 1946 року в с. Ворівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області. Чернівецький медичний інститут закінчив у 1971 році. З 1971 по 1992 рр. викладав фізіологію та дисципліни хімічного профілю в Чернівецькому медичному інституті. У 1976 році М.В.Шаплавський захистив кандидатську дисертацію з проблеми “Загальна патологія, біохімія” на тему:” Влияние эстрогенов и атерогенных факторов на содержание липидов в сыворотке крови и ткани аорты белых крыс», а в 1997 році – докторську дисертацію на тему: “Біологічний та патофізіологічний аспекти біоінертизації в організмі при вивченні системи крові” (клініко-експериментальні дослідження) з проблеми “Патофізіологія”.
З 1992 по 2002 рр. працював в управлінні освіти та Чернівецькому науково-методичному інституті на посаді проректора з наукової роботи.
З 2002 по 2015 р. завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики БДМУ.

 

Наукові публікації та рейтинги:

Google Scholar logo 2015  scopus  orcid hero logo
 
thomson logo

Патенти

  1. АВТОМАТИЗОВАНИЙ БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРЯДУ ЕРИТРОЦИТА
  2. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ
  3. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ
  4. СПОСІБ АНАЛІЗУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА З ВЕЙВЛЕТПЕРЕТВОРЕННЯМ ВХІДНОГО СИГНАЛУ РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ
  5. ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
  6. СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В`ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ
  7. БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
  8. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ

СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІТИН КУПФЕРА ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧАСТИНОК НАПІВМАГНІТНОГО НАПІВПРОВІДНИКА

СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НАНОЧАСТИНОК НАПІВМАГНІТНОГО НАПІВПРОВІДНИКА

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ

СПОСІБ АНАЛІЗУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА З ВЕЙВЛЕТПЕРЕТВОРЕННЯМ ВХІДНОГО СИГНАЛУ РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В`ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ

БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ

НАВІГАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ

ДАТЧИК ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

БАГАТОПЛОЩИННА МАЛОКОНТАКТНА БАГАТОЦІЛЬОВА НАКІСТКОВА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ

ТРИТОЧКОВИЙ НАВІГАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПОПЕРЕЧНИХ І КОСИХ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ЗА ДОПОМОГОЮ ГВИНТІВ ТА ДРОТЯНИХ ЗАШМОРГІВ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АРТРИТУ

СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ ФОТОГРАФУВАННЯ ВОЛОГИХ АНАТОМІЧНИХ МАКРОПРЕПАРАТІВ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ОПУКЛОСТЕЙ ТІЛА ЛЮДИНИ

СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СІТКИ-ФОНА МОРФОМЕТРИЧНОЇ

СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ

СПОСІБ ГРАДУЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЙМАЧІВ З ПЛОСКОЮ ПРИЙМАЛЬНОЮ ПЛОЩИНОЮ

СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТЕРЕОПАР ПРОСВІТЛЕНИХ МАКРОМІКРОПРЕПАРАТІВ

НАКІСТКОВА МАЛОКОНТАКТНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ ЖОРСТКІСТЮ ТА ЗНИЖЕНОЮ МАСОЮ

НАКІСТКОВА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ З ПРИЛИВКАМИ ТА ДРОТЯНИМ СЕРКЛЯЖЕМ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АРТРИТУ

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ

СПОСІБ АНАЛІЗУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ ЛЯПУНОВА З ВЕЙВЛЕТПЕРЕТВОРЕННЯМ ВХІДНОГО СИГНАЛУ РОЗСІЯНОГО КОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В`ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ

БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ

СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛАЗМИ КРОВІ

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК ЖОВЧІ ЛЮДИНИ

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ТОНКИХ ШАРІВ АМІНОКИСЛОТ

СПОСІБ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ КОЛАГЕНОВИХ ФІБРИЛ ДЕРМИ ШКІРИ

СПОСІБ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ МІОЗИНОВИХ ФІБРИЛ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ

СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ ТРОМБОУТВОРЕННЯ

МІНІ-ТЕРМОСТАТ-СТЕРИЛІЗАТОР ЛАБОРАТОРНИЙ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНІВ ТКАНИНИ ПРОСТАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНІВ ДЕРМИ ШКІРИ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В'ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ В`ЯЗКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН БЕЗЕЛЕКТРОДНИМ МЕТОДОМ

БЕЗЕЛЕКТРОДНИЙ СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА БІОЛОГІЧНИХ РІДИН