000

Махрова Євгенія Григорівна

zenya1Махрова Євгенія Григорівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Дата народження:4 серпня 1982

Середня освіта: гімназія №2, 1999 – золота медаль.

Вища освіта: Чернівецький Національний Університет, Інженерно-технічний факультет:

2004 – червоний диплом магістра, спеціальність “Біотехнічні та медичні апарати і системи”;

2004 – червоний диплом спеціаліста, спеціальність “Інформаційні мережі зв’язку”.

Аспірантура:2008 – кандидат фіз.-мат. наук (кандидатська дисертація на тему “Поляризаційні характеристики когерентних оптичних зображень зразків анізотропних біологічних тканин” за спеціальністю “01.04.05. – оптика, лазерна фізика”.

Кваліфікація викладача: 2011 – ІІ кваліфікаційна категорія викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

2013 – І кваліфікаційна категорія викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Область наукових досліджень: Безконтактна діагностика біооб’єктів на основі теплового випромінювання.

Членство у наукових товариствах:

2004-2007 – член Міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE(президент студентського відділення)

2004-2007 – член Американського Оптичного Товариства OSA (віцепрезидент студентського відділення)

Робота:

2004 – 2007 аспірант кафедри оптики та спектроскопії інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

2005 – 2008асистент (0,5) кафедри оптики та спектроскопії інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

2008– 2013 асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «БДМУ».

2013 – і по теперішній час – доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «БДМУ».

2014 – і по теперішній час – провідний фахівець сектору інноваційного розвитку ВДНЗ «БДМУ».

Мови викладання: українська, англійська.

Викладацька діяльність:

-   практичні та лекційні заняття з “Медичної інформатики” для студентів ІІ курсу медичних факультетів № 1, 2, 3 та стоматологічного факультету (спеціальностей “Лікувальна справа”, “Стоматологія”);

-   практичні заняття з “Медичної та біологічної фізики” для студентів І курсу медичних факультетів № 1, 2, 3 та стоматологічного факультету (спеціальностей “Лікувальна справа”, “Стоматологія”);

-   практичні заняття з “Інформаційні технології у фармації” для студентів І курсу фармацевтичного факультету (спеціальностей “Клінічна фармація”, “Фармація”);

-   практичні заняття з “Медичної інформатики” для студентів ІІ курсу медичного факультету № 4 (спеціальності “Лабораторна діагностика” бакалавр);

-   практичні та лекційні заняття з курсів “Основи біологічної фізики та медичної апаратури” та “Медичної інформатики” для студентів І курсу медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців (спеціальності “Медична сестра”) вітчизняних та іноземних громадян;

-   практичні та лекційні заняття з “Фізики” та “Математики” для студентів підготовчого відділення – іноземних громадян.

-   практичних занять та вебінарів з “Фізики” для студентів підготовчого відділення;

Наукові публікації та рейтинги:

Google Scholar logo 2015    scopus 
 
orcid hero logo
thomson logo

 

Патенти

 1. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АРТРИТУ
 2. СПОСІБ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
 3. СПОСІБ ФОТОГРАФУВАННЯ ВОЛОГИХ АНАТОМІЧНИХ МАКРОПРЕПАРАТІВ
 4. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ДРЕНУВАННЯ БІЛІОДИГЕСТИВНИХ АНАСТОМОЗІВ
 5. СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ОПУКЛОСТЕЙ ТІЛА ЛЮДИНИ
 6. СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СІТКИ-ФОНА МОРФОМЕТРИЧНОЇ
 7. СПОСІБ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МАКРОПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ФОТОДОКУМЕНТУВАННЯ
 8. СПОСІБ ГРАДУЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЙМАЧІВ З ПЛОСКОЮ ПРИЙМАЛЬНОЮ ПЛОЩИНОЮ
 9. СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТЕРЕОПАР ПРОСВІТЛЕНИХ МАКРОМІКРОПРЕПАРАТІВ
 10. НАКІСТКОВА МАЛОКОНТАКТНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ ЖОРСТКІСТЮ ТА ЗНИЖЕНОЮ МАСОЮ
 11. НАКІСТКОВА ПЛАСТИНА ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ З ПРИЛИВКАМИ ТА ДРОТЯНИМ СЕРКЛЯЖЕМ