000

Морозов Матвій Степанович, 1947-1956

DSC 0515Канд. фіз.-мат. наук Морозов Матвій Степанович, 1947-1956

Біографія

Завідувач кафедрою фізики
З 1947 по 1956р.р., доцент

Народився в 1914 р. в с. Кашіно Маресевського р-ну Горьковської обл. (Росія).
В  1937 р   закінчив   фізико-математичний   факультет   Томського   державного   університету   імені   Куйбишева.  За спеціалізацією був рентгено-фізиком. Виконав 8 наукових робіт і захистив кондидатську дисертацію на тему:”Влияние внутренней напряженности на качество поршневых  колец”,  діставши  науковий  ступінь  кандидата технічних  наук,  а згодом звання доцента.