000

Семінар до Дня науки

17 травня на кафедрі біологічної фізики та медичної інформатики до Дня науки було проведено семінар на тему: «Математичні та фізичні методи дослідження біологічних об’єктів».

Доцент Шафранюк В.П. представив доповідь про механізми та закономірності формування муарових і дифракційних зображень.

Асистент Гуцул О.В. презентувала результати наукового дослідження з розробки пристроїв для електродного та безелектродного вимірювання електрофізичних та реологічних параметрів біологічних рідин.

Асистент Іванчук М.А. розповіла про новий метод побудови експертних медичних прогностичних систем з використанням теорії епсілон-сіток.

Доповіді зацікавили слухачів та викликали жваві обговорення співробітників.

Фотографії семінарів до Дня науки