СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Силабус

Сучасні інформаційні технології_силабус2020.pdf

221 Стоматологія

222 Медицина

Сучасні інформаційні технології_силабус2020 мс.pdf

223 Медсестринство


228 Педіатрія

Методичні вказівки

Методичні вказівки Інформаційні технології.pdf

Основна література

MedInform1.pdf

Медична інформатика

частина 1

MedInform2.pdf

Медична інформатика

частина 2

MedInform3.pdf

Медична інформатика

частина 3

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології пошуку та представлення інформації.

Змістовий модуль 2. Інформаційні технології обробки інформації.

Додаткова література

Glantz.PDF

Стентон Гланц

Медико-биологическая статистика

Savelev_Statistika-i-kotiki.pdf

В.Савельев

Статистика и котики

beregov.pdf

М.Берегов

Введение в медицинскую статистику

100 Statistical Tests.pdf

100 Statistical Tests.pdf

G.K. Kanji

100 Statistical Tests

Середенко-П.-В.-Методы-матем.-статистики-в-психол.-пед.-исследованиях.pdf

П.В. Середенко, А.В. Должикова

Методы математической статистики ...

Good P., Hardin J. - Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them) - 2003.pdf

P.Good, J.Hardin

Common Errors in Statistics

Medical Statistics from A to Z.pdf

B.Everritt

Medical Statistics from A to Z

Barbara Illowsky , Susan Dean

Statisitcs. High school

Michael W.Kattan, Andrew J.VickersPhD

Статистичний аналіз в Excel

examlpe1.mp4

Вибірка. Створення вибірки. Основні показники

examlpe2.mp4

Графічне зображення вибірки

examlpe 3.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за основними показниками

examlpe 4.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за правилом 3 сигма

examlpe 5.mp4

Критерій Стьюдента

examlpe 6.mp4

Критерій Уілкоксона-Манна-Уїтні

examlpe 7.mp4

Т-критерій Уілкоксона

examlpe 11.mp4

Кореляційний аналіз Пірсона

examlpe 12.mp4

Кореляційний аналіз Спірмена

examlpe 13.mp4

ANOVA

STAT.pdf

Основні формули