Аспірантура

Силабус

СІТ силабус стоматологія.pdf

221 Стоматологія

СІТ Силабус Медицина.pdf

222 Медицина

СІТ силабус мс.pdf

223 Медсестринство


СІТ силабус педіатрія.pdf

228 Педіатрія

Методичні вказівки

Методичні вказівки Інформаційні технології.pdf

Змістовий модуль 1. Інформаційні технології пошуку та представлення інформації.

Змістовий модуль 2. Інформаційні технології обробки інформації.

Основна література

М.А. Іванчук, 2022

Додаткова література

Glantz.PDF

Стентон Гланц

Медико-биологическая статистика

Savelev_Statistika-i-kotiki.pdf

В.Савельев

Статистика и котики

beregov.pdf

М.Берегов

Введение в медицинскую статистику

100 Statistical Tests.pdf

100 Statistical Tests.pdf

G.K. Kanji

100 Statistical Tests

Середенко-П.-В.-Методы-матем.-статистики-в-психол.-пед.-исследованиях.pdf

П.В. Середенко, А.В. Должикова

Методы математической статистики ...

Good P., Hardin J. - Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them) - 2003.pdf

P.Good, J.Hardin

Common Errors in Statistics

Medical Statistics from A to Z.pdf

B.Everritt

Medical Statistics from A to Z

Barbara Illowsky , Susan Dean

Statisitcs. High school

Michael W.Kattan, Andrew J.VickersPhD

Статистичний аналіз в Excel

examlpe1.mp4

Вибірка. Створення вибірки. Основні показники

examlpe2.mp4

Графічне зображення вибірки

examlpe 3.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за основними показниками

examlpe 4.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за правилом 3 сигма

examlpe 5.mp4

Критерій Стьюдента

examlpe 6.mp4

Критерій Уілкоксона-Манна-Уїтні

examlpe 7.mp4

Т-критерій Уілкоксона

examlpe 11.mp4

Кореляційний аналіз Пірсона

examlpe 12.mp4

Кореляційний аналіз Спірмена

examlpe 13.mp4

ANOVA

STAT.pdf

Основні формули