Доказова медицина

Презентація ДМ.pdf

Презентація курсу

ДМ_програма_медицина_21 new.docx

Робоча програма

Основна література

Додаткова література

Barbara Illowsky , 

Susan Dean 

Barbara Illowsky , 

Susan Dean 

Barbara Illowsky , 

Susan Dean 

Статистичний аналіз в Excel

examlpe1.mp4

Вибірка. Створення вибірки. Основні показники 

examlpe2.mp4

Графічне зображення вибірки

examlpe 3.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за основними показниками 

examlpe 4.mp4

Перевірка розподілу на нормальність за правилом 3 сигма 

examlpe 5.mp4

Критерій Стьюдента  

examlpe 6.mp4

Критерій Уілкоксона-Манна-Уїтні 

examlpe 7.mp4

Т-критерій Уілкоксона  

examlpe 11.mp4

Кореляційний аналіз Пірсона 

examlpe 12.mp4

Кореляційний аналіз Спірмена 

examlpe 13.mp4

ANOVA