Науково-популярна газета

Медична фізика, техніка та інформатика


Головний редактор: Федів В.І.

Відповідальний редактор: Бірюкова Т.В.

Редакційна колегія:

Чалий О.В. (чл.кор. АПН, зав.каф.,НМУ ім. О.О. Богомольця)

Рудяк Ю.А. (д.т.н., зав.каф., ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського)

Погорєлов С.В. (д.ф.-м.н., НФаУ)

Богданова Т.Л. (к.пед.н., зав.каф., ДМУ)

Олар.О.І. (доц., БДМУ)

Іванчук М.А. (доц., БДМУ)

Микитюк О.Ю. (доц., БДМУ)

Єгоренков А.І. (доц., НМУ ім. О.О. Богомольця)

Конкурс

Конкурс для студентів-медиків. Весняний семестр 2023р.

Опитування 

2024

2024_1.pdf

2023

2023_4.pdf

2023-3.pdf

2023_2.pdf

2023_1.pdf

2022

2022_4.pdf

2022_3.pdf

2022_2.pdf

2022_1 .pdf

2021

2021_4.pdf

2021_3.pdf

2021_2.pdf

2021_1.pdf

2020

2020_4.pdf

2020-3.pdf

2020_2.pdf

2020_1.pdf

2019

2019_4.pdf

2019_3.pdf

2019_2.pdf

2019_1.pdf

2018

2018_4.pdf

Нобелівські лауреати в галузі природничих наук 2018

2018_3.pdf

2018_2.pdf

2018_1.pdf

2017

2017_4.pdf

2017_3.pdf

2017_2.pdf

2017_01.pdf

2016

2016_11.pdf

2016_09.pdf