Морозов Матвій Степанович

Канд. фіз.-мат. наук Морозов Матвій Степанович, 1947-1956

Завідувач кафедрою фізики

З 1947 по 1956р.р., доцент

Народився в 1914 р. в с. Кашіно Маресевського р-ну Горьковської обл. (Росія).

В 1937 р закінчив фізико-математичний факультет Томського державного університету імені Куйбишева. За спеціалізацією був рентгено-фізиком. Виконав 8 наукових робіт і захистив кондидатську дисертацію на тему:”Влияние внутренней напряженности на качество поршневых колец”, діставши науковий ступінь кандидата технічних наук, а згодом звання доцента.