Вища математика і статистика

!Силабус_ВМ,_денна_форма_2021.docx

Силабус, 1 курс,

2 курс (на базі ОКР мол.спеціаліст)


!силабус_ВМ_заочн_I_2020.pdf

Силабус, заочна форма навчання, 1 курс


!силабус_ВМ_заочн_II_2020.pdf

Силабус, заочна форма навчання, 2 курс


math1.pdf

Заняття 1


math2.pdf

Заняття 2


math3.pdf

Заняття 3


math4.pdf

Заняття 4


math5.pdf

Заняття 5
Календарний план

практичних

1 курс

2 курс (на базі ОКР мол.спеціаліст)

Тематичний план

практичних

Календарний план

лекцій

1 курс

22.09, І пара

Диференціальне числення. Похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала. Функція багатьох змінних. Частинна похідна. Частинні і повний диференціали. Застосування повного диференціала.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

27.09, ІІІ пара

Інтегральне числення. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості визначеного інтеграла. Невласні інтеграли.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

06.10, І пара

Диференціальні рівняння. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Моделювання диференціальними рівняннями процесів у фізиці, хімії, біології та медицині.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

11.10, ІІІ пара

Ймовірності випадкових подій. Випадкова подія. Статистичне та класичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд випадкових подій. Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей. Теореми додавання ймовірностей.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

20.10, І пара

Аналіз випадкових величин. Випадкова величина. Способи задання закону розподілу для дискретних випадкових величин. Функція розподілу. Функція щільності розподілу. Характеристики розподілу: математичне сподівання, дисперсія, стандартне відхилення.

Микитюк О.Ю. meet.google.com/cid-nyhe-yvi

25.10, ІІІ пара

Закони розподілу випадкових величин. Біномний закон розподілу. Апроксимаційні формули Муавра-Лапласа. Розподіл Пуасона. Нормальний закон розподілу.

Микитюк О.Ю. meet.google.com/cid-nyhe-yvi

03.11, І пара

Аналіз варіаційних рядів. Генеральна і вибіркова сукупність. Дискретний варіаційний ряд. Інтервальний варіаційний ряд. Емпірична функція щільності розподілу. Емпірична функція розподілу. Точкові та інтервальні оцінки характеристик досліджуваної ознаки.

Микитюк О.Ю. meet.google.com/cid-nyhe-yvi%D0%BC

08.11, ІІІ пара

Статистична перевірка гіпотез. Формулювання гіпотез. Критерій перевірки. Помилки першого і другого роду. Формулювання статистичного висновку. Загальний розгляд перевірки гіпотез про рівність параметрів незалежних нормальних сукупностей.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

17.11, І пара

Кореляційний та регресійний аналіз. Кореляційна залежність. Рівняння регресії. Емпірична лінія регресії. Оцінювання коефіцієнта кореляції за даними вибірки та аналіз його значущості.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

22.11, ІІІ пара

Дисперсійний аналіз. Основні поняття дисперсійного аналізу: модель аналізу; формулювання гіпотез; план експерименту; критерії перевірки гіпотез; формулювання висновку. Однофакторний дисперсійний аналіз для параметричної моделі.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt


2 курс

20.09, І пара

Диференціальне числення. Похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала. Функція багатьох змінних. Частинна похідна. Частинні і повний диференціали. Застосування повного диференціала.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

21.09, І пара

Інтегральне числення. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості визначеного інтеграла. Невласні інтеграли.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

26.09, І пара

Диференціальні рівняння. Основні поняття теорії диференціальних рівнянь. Моделювання диференціальними рівняннями процесів у фізиці, хімії, біології та медицині.

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

04.10, І пара

Ймовірності випадкових подій. Випадкова подія. Статистичне та класичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд випадкових подій. Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей. Теореми додавання ймовірностей.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

10.10, І пара

Аналіз випадкових величин. Випадкова величина. Способи задання закону розподілу для дискретних випадкових величин. Функція розподілу. Функція щільності розподілу. Характеристики розподілу: математичне сподівання, дисперсія, стандартне відхилення.

Олар О.І https://meet.google.com/xpm-agoi-egz

18.10, І пара

Закони розподілу випадкових величин. Біномний закон розподілу. Апроксимаційні формули Муавра-Лапласа. Розподіл Пуасона. Нормальний закон розподілу.

Микитюк О.Ю. meet.google.com/cid-nyhe-yvi

24.10, І пара

Аналіз варіаційних рядів. Генеральна і вибіркова сукупність. Дискретний варіаційний ряд. Інтервальний варіаційний ряд. Емпірична функція щільності розподілу. Емпірична функція розподілу. Точкові та інтервальні оцінки характеристик досліджуваної ознаки.

Олар О.І. meet.google.com/xpm-agoi-egz

07.11, І пара

Статистична перевірка гіпотез. Формулювання гіпотез. Критерій перевірки. Помилки першого і другого роду. Формулювання статистичного висновку. Загальний розгляд перевірки гіпотез про рівність параметрів незалежних нормальних сукупностей.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

21.11, І пара

Кореляційний та регресійний аналіз. Кореляційна залежність. Рівняння регресії. Емпірична лінія регресії. Оцінювання коефіцієнта кореляції за даними вибірки та аналіз його значущості.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt

05.12, І пара

Дисперсійний аналіз. Основні поняття дисперсійного аналізу: модель аналізу; формулювання гіпотез; план експерименту; критерії перевірки гіпотез; формулювання висновку. Однофакторний дисперсійний аналіз для параметричної моделі.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/vzn-dxta-dyt