Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Новини та оголошення


Триває реєстрація на 

ІV Науково-практичну конференцію

РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ОСНОВА НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ У МЕДИЦИНІ

(19.06.2024)

***

Зустрічайте новий 31 випуск газети "Медична фізика, техніка та інформатика"

***

Відкрита лекція "Доказова медицина" доц.Оксани Гуцул відбудеться 17.10.23 о 12:30

***

Відкрита лекція "Елементи термодинаміки" доц.Віктора Кульчинського відбудеться 09.10.23 о 8:30

***

Асистентка кафедри Ганна ВЛАД нагороджена грамотою з нагоди Дня працівників освіти

***

Завідувач кафедри Володимир ФЕДІВ нагороджений грамотою з нагоди Дня фармацевтичного працівника України

***

Доцентка кафедри Оксана ГУЦУЛ презентувала свої напрацювання на науковому форумі у Чорногорії

***

Зустрічайте новий 28 випуск газети "Медична фізика, техніка та інформатика"

***

Відбулася ІІІ науково-практична інтернет-конференція РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ОСНОВА НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ У МЕДИЦИНІ

***

Дивитися більше

Вітаємо Вас на сайті кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики!

   Цей сайт стане Вашим надійним путівником в опановуванні знань з медичої та біологічної фізики, нанотехнологій, фізичних методів аналізу, медичної інформатики, біостатистики, інформаційних технологій у фармації.

   Знання, отримані при засвоєнні цих дисциплін, є необхідною складовою підготовки лікаря, стоматолога, медичного психолога, фармацевта, оскільки допомагають зрозуміти взаємодію фізичних факторів і живої матерії, фізичні принципи функціонування систем та органів живих організмів, різноманітні методи діагностики та лікування, а також систематизувати результати експериментів, проводити їх аналіз статистичними методами та використовувати сучасні інформаційні технології.

   Матеріали, розміщені на нашому веб-сайті, сприятимуть обміну інформацією між студентами та викладачами, колективами різних закладів освіти, ознайомленню з творчими здобутками студентів та викладачів нашого університету.

Наш сайт відкритий для цікавих пропозицій, генерації нових ідей, обміну думками.

Запрошуємо Вас до співпраці! 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Welcome

to the Department of Biological Physics and Medical Informatics website!

   This website will become your reliable source on the medical and biological physics, nanotechnology, physical methods of analysis, medical informatics, biostatistics, information technology in pharmacy knowledge acquirement.

   The knowledge you received studying these disciplines is essential part of training a doctor, dentist, medical psychologist, pharmacist, because it helps to understand the interaction of physical factors and living matter, the physical principles of the system and living organisms, various methods diagnosis and therapy, and in order to systematize experiments results, conduct statistical analysis methods and use modern information technologies.

   The studying materials posted on this website, will assist for information exchange between students and teachers and different establishments of education groups, to learn the creative achievements of students and teachers of our university.

Our website is opened for interesting suggestions, generation of new ideas, and exchange of opinions.

You are very welcome for common collaboration!