Робочі навчальні програми

222 Медицина

Медична та біологічна фізика

Медична інформатика

WEB-дизайн (курс за вибором)

223 Медсестринство

Медична та біологічна фізика

Інформаційні технології у медицині

224 Технологія медичної діагностики та лікування

Медична та біологічна фізика

225 Медична психологія

Медична та біологічна фізика

Інформаційні технології у психології та медицині