Робочі навчальні програми

224 Технологія медичної діагностики та лікування

Підготовче відділення для іноземних громадян