Співробітники кафедри

Федів 

Володимир Іванович

зав.кафедри, д.ф.-м.н.,професор

Олар 

Олена Іванівна

к.ф.-м.н., доцент

Тимочко  

Богдан Михайлович

к.ф.-м.н., доцент, інженер

Влад 

Ганна Іванівна

к.фіз.-мат.н., асистент

Ткачук 

Іван Георгійович

к.фіз.-мат.н., асистент