Махрова Євгенія Григорівна

Махрова Євгенія Григорівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дата народження:4 серпня 1982

Середня освіта: гімназія №2, 1999 – золота медаль.

Вища освіта: Чернівецький Національний Університет, Інженерно-технічний факультет:

2004 – червоний диплом магістра, спеціальність “Біотехнічні та медичні апарати і системи”;

2004 – червоний диплом спеціаліста, спеціальність “Інформаційні мережі зв’язку”.

Аспірантура:2008 – кандидат фіз.-мат. наук (кандидатська дисертація на тему “Поляризаційні характеристики когерентних оптичних зображень зразків анізотропних біологічних тканин” за спеціальністю “01.04.05. – оптика, лазерна фізика”.

Кваліфікація викладача: 2011 – ІІ кваліфікаційна категорія викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

2013 – І кваліфікаційна категорія викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Область наукових досліджень: Безконтактна діагностика біооб’єктів на основі теплового випромінювання.

Членство у наукових товариствах:

2004-2007 – член Міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE(президент студентського відділення)

2004-2007 – член Американського Оптичного Товариства OSA (віцепрезидент студентського відділення)

Робота:

2004 – 2007 аспірант кафедри оптики та спектроскопії інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

2005 – 2008асистент (0,5) кафедри оптики та спектроскопії інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

2008– 2013 асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «БДМУ».

2013 – і по теперішній час – доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ «БДМУ».

2014 – і по теперішній час – провідний фахівець сектору інноваційного розвитку ВДНЗ «БДМУ».

Мови викладання: українська, англійська.

Викладацька діяльність:

- практичні та лекційні заняття з “Медичної інформатики” для студентів ІІ курсу медичних факультетів № 1, 2, 3 та стоматологічного факультету (спеціальностей “Лікувальна справа”, “Стоматологія”);

- практичні заняття з “Медичної та біологічної фізики” для студентів І курсу медичних факультетів № 1, 2, 3 та стоматологічного факультету (спеціальностей “Лікувальна справа”, “Стоматологія”);

- практичні заняття з “Інформаційні технології у фармації” для студентів І курсу фармацевтичного факультету (спеціальностей “Клінічна фармація”, “Фармація”);

- практичні заняття з “Медичної інформатики” для студентів ІІ курсу медичного факультету № 4 (спеціальності “Лабораторна діагностика” бакалавр);

- практичні та лекційні заняття з курсів “Основи біологічної фізики та медичної апаратури” та “Медичної інформатики” для студентів І курсу медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців (спеціальності “Медична сестра”) вітчизняних та іноземних громадян;

- практичні та лекційні заняття з “Фізики” та “Математики” для студентів підготовчого відділення – іноземних громадян.

- практичних занять та вебінарів з “Фізики” для студентів підготовчого відділення;