Стахіра Йосип Михайлович

Доцент Стахіра Йосип Михайлович, 1964-1968

Завідувач кафедрою фізики

З 1964 по 1968р.р., доцент

Народився 9.12.1934р . в с. Нирків Тернопільської обл.

В 1958 р. закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету. Спеціалізувався як фізик-експериментатор по напівпровідниковим сполукам, зокрема вирощував кристали селеніду індію методом Чохральського, вимірював їхні електричні та оптичні властивості. Працюючи в ЧДУ, з 1961 по 1964 р.р. опублікував 11 наукових робіт. З 1964 р. працював на кафедрі старшим викладачем кафедри фізики Чернівецького медичного інституту. В 1966р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Исследование полупроводниковых свойств селенида индия In2Se”. Автор 15 наукових робіт.

В 1967 р. Стахіра Й.М. одержав звання доцента.

Під керівництвом доцента Стахіри Й.М. викладачі кафедри працювали в напрямку фізичних досліджень напівпровідникових сполук на оаснові індію, селену, телуру, кадмію і інших елементів. Цей напрямок розробляється на кафедрі і в теперішній час.