Коледж

Медсестринство (фаховий молодший бакалавр)

Основи біологічної фізики та медична апаратура

+Силабус Основи біоф.та медап. мс 1 курс б.11.pdf

Силабус

Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр)

Інформаційні технології у фармації

+Силабус ІТФ ІІ курс мол.бакалавр.pdf

Силабус

Стоматологія (молодший бакалавр)

Медична інформатика

Стоматологія мол бакалавр медінформатика.pdf

Силабус

Консультації та відробітки

вул. Героїв Майдану, 3

1 тиждень

Понеділок, 16:30-18:00

Середа, 16:30-18:00

2 тиждень

Вівторок, 16:30-18:00

Вівторок, 16:30-18:00