Фармація, промислова фармація 

(молодший бакалавр)

Інформаційні технології у фармації

+Силабус ІТФ ІІ курс мол.бакалавр.pdf

Силабус