Медична інформатика

Силабус МІ_мед 2,3 курс 2022.docx

Силабус

Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

Моделювання в біології і медицині. 

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz 

Системи підтримки прийняття рішень у медицині. Експертні системи. 

Кульчинський В.В. https://meet.google.com/tje-ohzk-uvn

Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних.

Іванчук М.А. https://meet.google.com/jfo-vwdw-sur 

Медичні інформаційні системи. Телемедицина. 

Олар О.І. https://meet.google.com/xpm-agoi-egz 

Доказова медицина  

Махрова Є.Г. https://meet.google.com/nia-pdvx-vha