Медична інформатика

!Силабус Мед інформатика_2020_2021.doc

Силабус


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

Відеоконференції Google Meet