ЄСКГ

Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (курс за вибором)

Календарний план

семінарських занять

Календарний план

лекцій