Медична психологія

Медична та біологічна фізика

!Силабус_фiзика_психологи_2020.doc

Силабус


Календарний план

практичних

Календарний план

лекцій

Інформаційні технології у психології та медицині

!Силабус ІТМПсихології_2020_2021.doc

Силабус


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій