Медична психологія

Медична та біологічна фізика

!!Силабус_фiзика_психологи_2021.pdf

Силабус


Календарний план

практичних

Календарний план

лекцій

Інформаційні технології у психології та медицині

!!Силабус_IТМПсихологii_2021_2022.pdf

Силабус


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

  1. 25.02, І пара Базові поняття дисципліни «Інформаційні технології в медицині». Гуцул О.В. http://meet.google.com/cfh-cqmd-fdw

  2. 25.03, І пара Методи підтримки прийняття рішень у медицині та психології. Стратегії отримання медичних знань. Кульчинський В.В. https://meet.google.com/sjy-qpnu-krc

  3. 22.04, І пара Основи статистичних методів обробки медико-біологічних даних. Іванчук М.А. http://meet.google.com/ste-fshr-vpq