Медсестринство

Медична та біологічна фізика

Інформаційні технології у медицині

силабус_медс_маг.docx

Силабус


мс.docx

Відеоконференції Google Meet


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій