Медична та біологічна фізика. Інформаційні технології в стоматології


!Силабус(фiз_стомат)_2020_2021.pdf

Силабус


p01Access таблиці.pdf

Тема 1

p02Access querry.pdf

Тема 2

p03Access forms.pdf

Тема 3

p04Access reports.pdf

Тема 4

Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

Тематичний план практичних занять