Інформаційні технології у стоматології

Силабус_іт_стомат_2022.docx

Силабус


Календарний план

практичних та лекційних занять