Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

!Силабус__БФ_i_ФМА(2020_2021.pdf

Силабус (очна форма)


!Силабус__БФ_i_ФМА(2020_2021_заочники (1).pdf

Силабус (заочна форма)


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

Тематичний план практичних занять