Інформаційні технології у фармації

!!!Силабус_ІТФ_200_2021.pdf

Силабус (денна форма)


!!!Силабус_ІТФ_200_2021 - заочн.pdf

Силабус (заочна форма)


Календарний план

практичних занять

Календарний план

лекцій

Відеоконференції Google Meet